Utrecht,
22
februari
2017

Sterke financiële prestaties in heel 2016

Het operationeel resultaat is met 11,5% toegenomen tot € 599 miljoen door goede bedrijfsresultaten en de bijdrage van acquisities. De combined ratio is met 95,6% beter dan de doelstelling voor 2016 van 97,0%. De bruto geschreven premies zijn met 5,8% gestegen tot € 4.328 miljoen; hieraan heeft zowel segment Schade als segment Leven bijgedragen. De bruto geschreven premies in P&C stegen met 7,8% tot € 1.083 miljoen. De operationele lasten zijn gedaald van € 575 miljoen in 2015 naar € 569 miljoen; hierin is de extra kostenbasis van acquisities geabsorbeerd. Het nettoresultaat is toegenomen met 6,3% tot € 659 miljoen, voornamelijk door het hogere operationeel resultaat. Het operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 14,1% en ligt daarmee boven de middellange termijn doelstelling ‘... Lees meer over dit bericht
Contactpersoon
photo:Daan Wentholt
Daan Wentholt
Woordvoerder
+31 (0)6 53 35 41 56
photo:Anita Wassink
Anita Wassink
Woordvoerder
+31 (0)6 22 79 09 74
Populaire tags