Utrecht,
17
december
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wijzigingen in de samenstelling Raad van Commissarissen ASR Nederland

Samenvatting

​Naar aanleiding van de verandering van het aandeelhouderschap is de samenstelling van de Raad van Commissarissen van Fortis Verzekeringen Nederland N.V. gewijzigd. De aandeelhoudersvergadering heeft drie nieuwe commissarissen benoemd. De zittende commissarissen zijn teruggetreden.

Tot 3 oktober maakte ASR Nederland onder de naam Fortis Verzekeringen Nederland deel uit van Fortis. Als aandeelhouder benoemde Fortis de commissarissen. Tot voor kort bestond de Raad van Commissarissen uit (voormalige) Fortis-bestuurders.
 
Op aanbeveling van de nieuwe aandeelhouder, de Nederlandse Staat, zijn drie nieuwe commissarissen benoemd, te weten:

  • Dr. C. (Kick) van der Pol (voorzitter). Sedert 2007 is hij onafhankelijk adviseur. Van 2002 tot 2005 was hij voorzitter van de Hoofddirectie van Interpolis en van 2005 tot 2006 vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Eureko/Achmea. 
  • Drs. M.A. (Margot) Scheltema. Sedert 1986 heeft zij binnen Shell verschillende internationale managementfuncties vervuld. Sedert 2004 is zij Financieel Directeur van Shell Nederland B.V. 
  • Drs. C.H. (Cor) van den Bos. Van 2001-2008 was hij Lid van de Raad van Bestuur van SNS Reaal N.V., verantwoordelijk voor alle verzekeringsactiviteiten. 

Binnenkort zal de Raad van Commissarissen worden aangevuld door de benoeming van minstens één door de Ondernemingsraad aan te bevelen commissaris.

De benoemingen hebben plaatsgevonden onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.