Utrecht,
02
december
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Verzekerings Unie en PoliService verkocht aan nieuwe vennootschap Futurum

Samenvatting

ASR Nederland verkoopt zijn loondienstdistributie-organisatie en PoliService, de administratieve beheersorganisatie van assurantieportefeuilles. Nieuwe eigenaar wordt Futurum, een nieuw opgerichte vennootschap, waarin de intermediairbedrijven Beijer en Optima samen 80 % van de aandelen bezitten.

ASR Nederland blijft betrokken als minderheidsaandeelhouder. De activiteiten blijven uitgeoefend worden onder de merknaam Verzekerings Unie. Effectuering van eerdere intentie Op 19 juni hebben partijen de intentie tot deze verkoop publiekelijk bekend gemaakt. Met ingang van 31 december wordt deze verkoop geëffectueerd. Nieuwe eigenaar wordt Futurum bv. De intermediairbedrijven Beijer Groep en Optima Groep bezitten samen 80% van de aandelen. ASR Nederland participeert hierin voor 20%. Strategische heroverweging ASR Nederland verkoopt beide bedrijven omdat deze niet langer in haar strategie passen. ASR Nederland richt zich in haar distributiestrategie op het onafhankelijke intermediair, bankkanaal en directe verkoop. 

De Nederlandse verzekeringsmarkt is volop in beweging. Veranderingen in enerzijds consumentenbehoeften en anderzijds wet- en regelgeving leiden tot verschuivingen in dienstverlening en distributie. Mede daarom ziet ASR Nederland voor een loondienstorganisatie, zoals de VU met verplichte afname van ASR-producten, niet langer een rol als separaat distributiekanaal weggelegd. ASR Nederland verwacht dat de specifieke mogelijkheden en kwaliteiten van de VU (en van PS) binnen een intermediaire omgeving beter tot hun recht komen en dat zij hun commercieel potentieel beter kunnen benutten. 

Reactie CEO Jos Baeten Jos Baeten, CEO ASR Nederland: "De positie van de Verzekerings Unie is al enige tijd een onderwerp van discussie binnen ons bedrijf, die wij nu afronden. Mede gelet op de ontwikkelingen in de (verzekerings)markt denken wij dat de perspectieven van de Verzekerings Unie en daarmee de belangen van klanten en medewerkers het beste zijn gewaarborgd in een echte intermediaire omgeving. Daarom is dit de beste optie voor ons én voor de Verzekerings Unie. Wij hebben intensief met de nieuwe combinatie gesproken over diens plannen, mogelijkheden en ambities. Daaruit hebben wij het benodigde vertrouwen in een succesvolle nieuwe constellatie gekregen. Dat brengen wij mede tot uitdrukking door middel van onze betrokkenheid bij de nieuwe onderneming, die voor ons een belangrijke intermediairrelatie zal zijn." 

Reactie Eric Beukers, Beijer Groep en Klaas Dekker, Optima: Als we kijken naar de sterke punten van de Verzekering Unie dan zijn dat landelijke dekking, persoonlijke band met de relaties en de toegankelijkheid die er is tot de VU-adviseur. Binnen de huidige intermediaire omgeving essentieel om succesvol te zijn. Voeg daarbij de mogelijkheid om multi-label te kunnen gaan adviseren en de inzet van moderne middelen zoals bijvoorbeeld Poliscomfort.nl en de onafhankelijke hypotheekondersteuning van Optima. Dit alles gecombineerd met de sterke naam van de VU en het is duidelijk dat we de toekomst van de VU met vertrouwen tegemoet zien. In dit traject speelt PoliService (PS), als service provider, een belangrijke rol. De back-office activiteiten van deze organisatie zullen zich gaan uitbreiden tot ook volmachtactiviteiten. PS richt zich op de administratieve ondersteuning van de VU adviseur en doet dit door inzet van moderne technieken o.a. via internet. Hiermee kan de VU adviseur zich volledig richten op zijn/haar advies aan de klant.
 
Partijen
ASR Nederland is de nieuwe naam van het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland. Op 3 oktober heeft de Nederlandse Staat ASR Nederland gekocht van Fortis. Aanleiding daartoe vormden de verwikkelingen rond het moederbedrijf Fortis. Hiermee heeft de Nederlandse Staat willen voorkomen dat deze het gezonde Nederlandse verzekeringsbedrijf zouden kunnen raken. Om helder te maken dat de relatie met het voormalige moederbedrijf is verbroken, is op 21 november de nieuwe naam bekend gemaakt, die gefaseerd wordt ingevoerd. ASR Nederland is een van de grootste verzekeraars en is nationaal actief onder meerdere merken: ASR Verzekeringen (voorheen Fortis ASR : algemene verzekeraar), Ardanta (uitvaartverzekeringen), de Amersfoortse (inkomensverzekeringen}, Europeesche (reis- en recreatieverzekeringen), Falcon Leven (universal life verzekeringen) en Ditzo (internetverzekeraar)
 
De Verzekerings Unie (VU) is een distributie-organisatie van ASR Nederland voor verzekeringen, hypotheken, pensioenen en sparen. Er werken 132 medewerkers, waarvan 106 in de buitendienst. De adviseurs werken in hun eigen regio vanuit huis. De VU richt zich op de consumentenmarkt en klein-zakelijke markt en is gevestigd te IJsselstein.
 
PoliService B.V. (PoliService) is een 100% deelneming van ASR Nederland, gevestigd te Zeist. Er werken 47 medewerkers. PoliService voert beheerwerkzaamheden uit ten behoeve van assurantieportefeuilles die in eigendom zijn, alsmede van portefeuilles waar de eigendom bij derden ligt. De beheerdiensten van PoliService richten zich voornamelijk op de consumentenmarkt.
 
Beijer Groep Beijer Groep is een landelijk opererend assurantiebedrijf in de financiële dienstverlening. Beijer Groep is gevestigd in Haarlem, telt 57 medewerkers en bestaat uit een intermediairbedrijf, een pensioenconsultancybedrijf en een volmachtbedrijf waarbij 150 intermediairs zijn aangesloten. Fortis Verzekeringen heeft een minderheidsbelang in Beijer Groep.
 
Optima Groep Optima Groep te Hardinxveld-Giessendam, telt 67 medewerkers en is actief in de markt van financiële dienstverlening via diverse franchiseformules zoals Optima, De Hypotheekwinkel, Sorgeloos, Hypohuis en Attentiv. Daarnaast heeft Optima nog een inkoop organisatie. In de Franchise Formules zijn 160 kantoren aangesloten in de inkoop zijn dat er 150.