Utrecht,
24
februari
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Uitbreiding Raad van Commissarissen ASR Nederland

Samenvatting

Op aanbeveling van de Ondernemingsraad is mr. M. (Marieke) Bax benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van ASR Nederland.

Marieke Bax (48) vervulde tot 2000 verschillende directiefuncties bij Sara Lee Corporation, waarvan de laatste vijf jaar als hoofd M&A Europa. Na de verkoop van haar eigen adviesbedrijf op het gebied van corporate governance en communicatie, heeft zij zich de laatste tijd ingezet voor het stimuleren van de doorstroom van vrouwen naar topfuncties. Zo was zij oprichtster en directeur van TopBrainstorm en is momenteel lid van de Commissie Monitoring Talent naar de Top.

De benoeming heeft plaatsgevonden onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

Met de benoeming van Marieke Bax bestaat de Raad van Commissarissen van ASR Nederland uit vier leden: dr. C. (Kick) van der Pol (voorzitter), drs. M. A. (Margot) Scheltema, drs. C. H. (Cor) van den Bos. Commissarissen worden benoemd door de aandeelhoudersvergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aanbevelingen doen voor de voordracht van commissarissen.