Utrecht,
28
oktober
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Uitbreiding Hoofddirectie Fortis Verzekeringen Nederland

Samenvatting

​De Hoofddirectie van Fortis Verzekeringen NL wordt per 1 april 2009 uitgebreid met drs. Jacqueline P. Rijsdijk, thans divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank.

Jacqueline Rijsdijk werkt sinds 1980 bij DNB in verschillende functies. Sinds 2004 is zij Divisiedirecteur, thans voor de divisie Betalingsverkeer. 

Haar benoeming gaat in op 1 april 2009. Dit in verband met de regels van DNB die bepalen dat een overstap naar een beleidsbepalende functie bij een instelling waarop DNB toezicht houdt, eerst na inachtneming van een afkoelingsperiode mogelijk is. Zij neemt binnen de Hoofddirectie o.a. de verantwoordelijkheid voor ICT, Facilitair Bedrijf, Juridische Zaken en een aantal stafafdelingen over van de huidige portefeuillehouders. 

De Hoofddirectie is naast de statutaire directie van Fortis Verzekeringen NL tevens de statutaire directie van de aangesloten verzekeraars.
 
De benoeming van Jacqueline Rijsdijk is onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad.