Utrecht,
29
januari
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Roel Wijmenga nieuwe CFO ASR Nederland

Samenvatting

Dr. R.Th. (Roel) Wijmenga (51) is benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) in de hoofddirectie van ASR Nederland.

Per 1 februari volgt hij Martin Kok op, die vanuit de voormalige Fortis-structuur de functie van CFO van het Nederlandse verzekeringsbedrijf combineerde met die van CFO van Fortis Insurance International. Door de verzelfstandiging van de Nederlandse verzekeringstak waren deze beide functies onverenigbaar geworden. Martin Kok blijft in functie bij Fortis.

Roel Wijmenga was tot juni vorig jaar CFO van Achmea en voordien lid van de Hoofddirectie van Interpolis. Van augustus1987 tot maart 2003 was hij in diverse functies werkzaam bij AMEV, dat later is opgegaan in Fortis ASR. Zijn laatste functie was die van lid van de Raad van Bestuur.

Jos Baeten, CEO van ASR Nederland : "Roel heeft grote kennis van het verzekeringsbedrijf en veel ervaring, zowel aan de financiële als aan de businesskant. Een geweldig voordeel is dat we hem kennen. Dat sterkt ons in de overtuiging dat hij in ons team past."
 
Roel Wijmenga : "Hoewel ik mij realiseer dat het bedrijf ingrijpend is veranderd sinds mijn Fortis-periode,voelt het toch als een terugkeer in een omgeving waar ik heel lang en met veel plezier heb gewerkt.  De gesprekken die ik met en over ASR de afgelopen weken heb gevoerd, hebben mijn beeld bevestigd dat de menselijke maat nog steeds wordt gekoesterd binnen ASR. Dit is voor mij de basis geweest om de uitdaging aan te gaan om als CFO in de huidige turbulente marktomstandigheden mede richting te geven aan de verdere uitbouw van ASR in zijn nieuwe structuur".
 
De benoeming vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de DNB.
 
Naast CEO Jos Baeten en CFO Roel Wijmenga bestaat de hoofddirectie van ASR Nederland uit Hans van der Knaap, Theo Pluijter, Roeland van Vledder alsmede Jacqueline Rijsdijk, die zoals eerder bekend is gemaakt, per 1 april in dienst treedt.