Utrecht,
06
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Reactie a.s.r. op Kamerbrief minister van Financiën

Samenvatting

Minister van Financiën Dijsselbloem heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de privatisering van a.s.r. De minister wil de zelfstandige privatisering van a.s.r. opschorten zodat a.s.r. de mogelijkheid wordt geboden om een rol te spelen in het verkoopproces van de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal.​​

​Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur van a.s.r.: 'Wij zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies van NLFI aan de minister. Het advies sluit aan bij onze visie op een terugkeer van a.s.r. naar privaat eigendom. We onderschrijven dan ook de mening van de minister om de dual track policy op te schorten, zodat a.s.r. in de gelegenheid wordt gesteld om een bod op de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal te onderzoeken. Wij hebben ons immers altijd op het standpunt gesteld dat we kansen voor consolidatie binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt serieus onderzoeken. Tegelijkertijd onderzoeken we of er voor a.s.r. potentiele minderheidsaandeelhouders zijn om die eventuele overname mogelijk te maken. 

Voor ons blijft ook in een dergelijk traject het uitgangspunt dat we de ingezette lijn qua strategie, positionering, cultuur en bedrijfsvoering kunnen vasthouden en we a.s.r. zo sterk mogelijk maken voor een succesvolle terugkeer naar de private markt, in welke vorm dan ook.’