Utrecht,
15
februari
2018
|
11:43
Europe/Amsterdam

Raad van Commissarissen past beloning Raad van Bestuur aan

De Raad van Commissarissen van a.s.r. heeft besloten om de individuele beloningen van de leden van de Raad van Bestuur in stappen te verhogen om deze meer in lijn te brengen met de beloningen van bestuurders van vergelijkbare ondernemingen. Met de Nederlandse Staat als eigenaar mocht a.s.r., op grond van de wet sinds 2011, geen variabele beloning uitbetalen en het vaste salaris niet verhogen.

Vanaf het moment van volledige zelfstandigheid van a.s.r. op 14 september vorig jaar is de bevriezing van de beloning van de Raad van Bestuur niet meer van toepassing. De Raad van Commissarissen geeft omdat dit nu weer mogelijk is invulling aan het beloningsbeleid en heeft de beloning van de leden van de RvB aangepast.

Als onderdeel van dit beloningsbeleid wordt periodiek een vergelijking gemaakt met Nederlandse AMX/AEX-bedrijven en Nederlandse verzekeraars. Uit deze benchmark bleek dat de salarissen voor de leden van de Raad van Bestuur behoorlijk onder de mediaan van de benchmark liggen.

Tot 2020 worden de salarissen van de Raad van Bestuur in stappen verhoogd vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2020. De beloning van de CEO, Jos Baeten gaat in stappen van € 529.000 naar € 740.000 per 1 januari 2020, de beloning van de CFO, Chris Figee gaat van € 400.000 naar € 670.000 en de beloning van de COO’s, Karin Bergstein en Michel Verwoest gaat in stappen van € 400.000 naar€ 650.000.

Door deze verhogingen van de individuele salarissen blijft de beloning van de RvB nog steeds onder de mediaan van de benchmark.

De Raad van Commissarissen heeft afspraken gemaakt met de leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot een participatie in aandelen. Dit betekent dat de leden van de Raad van Bestuur de verplichting op zich hebben genomen om jaarlijks zelf aandelen a.s.r. te kopen. Het doel hiervan is om te laten zien dat zij betrokken zijn bij a.s.r. De gewenste situatie is dat de CEO op termijn aandelen a.s.r. in bezit heeft die tenminste 50% van het bruto jaarsalaris vertegenwoordigen. Voor de CFO en de COO’s geldt dat dit tenminste 25% van het bruto jaarsalaris is.

Vragen en antwoorden over dit besluit:

 1. Hoe is de hoogte van de beloning bepaald?
  De hoogte is bepaald aan de hand van de benchmark die op grond van het beloningsbeleid wordt gedaan. Daarbij blijft de beloning nog onder de mediaan van de benchmark en wordt de verhoging stapsgewijs van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 doorgevoerd.
   
 2. a.s.r. heeft met de inwerkingtreding van een eigen cao per 1 januari 2018 een loonsverhoging van 2% voor alle medewerkers bekendgemaakt. Hoe past de beloning van de Raad van Bestuur hierbij?
  De beloning van de medewerkers van a.s.r. is in lijn met de vergelijkende benchmarks. De beloning van de RvB wijkt af met de vergelijkende benchmark, omdat a.s.r. met de Nederlandse Staat als eigenaar, op grond van de wet vanaf 2011 tot het moment van de volledige privatisering op 14 september 2017 geen variabele beloning mocht uitbetalen en het vaste salaris van de RvB niet mocht verhogen.
   
 3. Heeft a.s.r. hiervoor nog toestemming moeten vragen aan het ministerie van Financiën?
  De Nederlandse Staat is sinds 14 september 2017 na de volledige privatisering geen aandeelhouder meer. Toestemming voor deze beslissing was daardoor niet nodig.
   
 4. Krijgen de leden van de Raad van Bestuur ook een variabele beloning?
  Een variabele beloningsregeling voor de leden van de RvB van a.s.r. is op dit moment geen onderdeel van de beloning.

Lees meer over het beloningsbeleid van a.s.r.