Utrecht,
07
oktober
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Oproep tot herbezinning op oerwoud aan regelgeving mbt. intermediair

Samenvatting

​Volgens Jos Baeten, Voorzitter van de Hoofddirectie van ASR Nederland raakt de intermediaire sector verstrikt in een oerwoud aan regelgeving. Gisteren tijdens de Dialoogbijeenkomst van ASR met intermediairs riep hij de aanwezige vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, de politiek en de AFM op tot herbezinning.

Baeten constateerde dat zowel intermediairs als verzekeraars verstrikt raken in een oerwoud aan regelgeving en interpretaties. Hij wees daarbij o.m. op de regelgeving mbt. transparantie en de Leidraad Passende Provisies van de AFM.

Hij zei er begrip voor te hebben dat de overheid zich geroepen voelt om in te grijpen. "We hebben het als sector tenslotte in een aantal opzichten zelf te ver laten gaan. En dat doen vandaag de dag sommige partijen in onze sector helaas nog steeds. Aan uitwassen moet een eind komen. Die verzieken het voor de rest." Refererend aan zijn eerdere uitlatingen tijdens een soortgelijke ontmoeting in januari 2008 stelde hij dat de sector - ondanks alle goede bedoelingen en initiatieven - de verandering die de maatschappij verlangt, nog steeds niet snel genoeg oppakt.

"Tegelijkertijd constateer ik dat er door wetgever en toezichthouders nu fragmentarisch wordt ingegrepen op deelgebieden. Elke wijziging lijkt een doel op zich te worden. En als je het geheel overziet, is het een lappendeken geworden. Duidelijkheid en consistentie is ver te zoeken. Er zijn nog maar weinig mensen die het geheel kunnen overzien. Dit roept allerlei vragen op. Die komen bij de AFM. Die gaat dit uitleggen zoals in de Leidraad Passende Beloning. Ipv. duidelijker wordt het alleen nog maar complexer, wat weer leidt tot vervolgvragen."

Baeten pleitte met klem voor een herbezinning op korte termijn. Met als doel om te komen tot een helder, samenhangend en uitvoerbaar wettelijk kader.