Utrecht,
23
september
2015
|
20:46
Europe/Amsterdam

Onjuiste weergave a.s.r. solvabiliteit door Zorgkiezer.nl

Samenvatting

De solvabiliteitscijfers van a.s.r. die door Zorgkiezer.nl vanochtend zijn gepubliceerd zijn onjuist. Na bestudering van de brongegevens van Zorgkiezer.nl concludeert a.s.r. dat dit is ontstaan door een verkeerde interpretatie van de cijfers. De solvabiliteit van de ziektekostenbedrijven van a.s.r. passen binnen de kaders die door De Nederlandsche Bank hiervoor zijn opgesteld. Zo voldoet a.s.r. nu al aan de verscherpte wet- en regelgeving onder Solvency II, die van verzekeraars vraagt om vanaf 1 januari 2016 meer kapitaal te reserveren, dan nu onder Solvency I het geval is.

De juiste cijfers van de ziektekostenbedrijven van a.s.r. komen daardoor lager uit dan Zorgkiezer.nl doet voorkomen. a.s.r. heeft contact opgenomen met Zorgkiezer.nl voor het doorvoeren van de juiste gegevens en heeft gevraagd om een rectificatie van het artikel.

De juiste solvabiliteitscijfers zijn als volgt:

Solvency I

       
         

ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.

2011

2012

2013

2014

Aanwezig

42.180

78.481

83.312

110.877

Vereist

27.728

39.517

45.728

47.961

Solvabiliteitspercentage

152,1%

198,6%

182,2%

231,2%

 

     

 

Aantal verzekerden

162.795

290.082

297.781

302.832

Aanwezige solvabiliteit per verzekerde

259

271

280

366

Vereiste solvabiliteit per verzekerde

170

136

154

158

Oversolvabiliteit per verzekerde

89

134

126

208

         

ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.

2011

2012

2013

2014

Aanwezig

40.269

32.200

42.626

46.460

Vereist

15.594

16.634

16.801

17.251

Solvabiliteitspercentage

258,2%

193,6%

253,7%

269,3%

 

     

 

Aantal verzekerden

154.890

266.809

262.709

258.584

Aanwezige solvabiliteit per verzekerde

260

121

162

180

Vereiste solvabiliteit per verzekerde

101

62

64

67

Oversolvabiliteit per verzekerde

159

58

98

113

         
         

 

 

 

 

 

Totaal

2011

2012

2013

2014

Aanwezig

82.449

110.681

125.938

157.337

Vereist

43.322

56.151

62.529

65.212

Solvabiliteitspercentage

190,3%

197,1%

201,4%

241,3%

 

     

 

Aantal verzekerden

162.795

290.082

297.781

302.832

Aanwezige solvabiliteit per verzekerde

506

382

423

520

Vereiste solvabiliteit per verzekerde

266

194

210

215

Oversolvabiliteit per verzekerde

240

188

213

304