Utrecht,
15
februari
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe topstructuur ASR Nederland

Samenvatting

De Hoofddirectie van ASR Nederland wordt omgevormd tot een Raad van Bestuur. Het aantal leden wordt teruggebracht naar vier. De Raad van Bestuur zal bestaan uit Jos Baeten (Voorzitter), Roel Wijmenga (CFO), Roeland van Vledder en Hans van der Knaap.

Raad van Bestuur

De huidige omvang en structuur van de Hoofddirectie is nog gebaseerd op de periode dat ASR Nederland onderdeel was van Fortis. Door de veranderingen binnen ASR Nederland is de bestaande topstructuur niet meer passend. ASR Nederland is sedert oktober 2008 een zelfstandig bedrijf, de ontvlechting uit het voormalige moederconcern is afgerond, de interne organisatie is veranderd en er is een nieuwe koers bepaald. De rol van de Hoofddirectie is daarmee veranderd. Dat raakt ook de omvang. Daarom zal de Hoofddirectie bestaande uit zes leden worden omgevormd tot een Raad van Bestuur met vier leden.

Samenstelling

De aandachtsgebieden voor de Raad van Bestuur zijn opnieuw bepaald. De verdeling sluit aan op de aanpassingen in de organisatie die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd, zoals de splitsing naar distributieorganisaties en productlijnen.

Uit het Hoofddirectie-team zijn de bestuursleden geselecteerd:

Voorzitter:       Jos Baeten
 
Financiën:        Roel Wijmenga
 
Commercie:     Roeland van Vledder
 
Operationeel:   Hans ven der Knoop
 
Jacqueline Rijsdijk en Theo Pluijter maken geen onderdeel uit van de nieuwe Raad van Bestuur. Theo Pluijter gaat als directeur Centrale Staven een aantal ASR-staven, activiteiten en programma's aansturen. Jacqueline Rijsdijk heeft aangegeven haar loopbaan buiten ASR Nederland voort te willen zetten.
 
Toelichting
Jos Baeten: "Bij onze nieuwe situatie past een nieuwe en kleinere topstructuur. Wij zijn geen werkmaatschappij meer van een internationaal concern, maar een zelfstandige Nederlandse verzekeraar. Met de stap die we nu zetten sluiten we voor wat betreft de taken van de Raad van Bestuur en de benaming aan bij wat gebruikelijk is bij andere vergelijkbare bedrijven. Dat schept ook meer duidelijkheid naar buiten."
 
Voorgenomen besluit
Het besluit over de inrichting van de topstructuur is voor advies voorgelegd aan de OR.