Utrecht,
16
februari
2015
|
15:46
Europe/Amsterdam

Geen bod a.s.r. op VIVAT/REAAL

Samenvatting

Vandaag heeft minister van Financiën Dijsselbloem de Tweede Kamer geïnformeerd over het verkoopproces van VIVAT/REAAL. Zoals bekend heeft ook a.s.r. de afgelopen periode onderzocht of een combinatie met VIVAT/REAAL tot de mogelijkheden behoort. a.s.r. heeft uiteindelijk besloten om geen bindende bieding op VIVAT/REAAL uit te brengen. Dat betekent dat a.s.r. zich de komende periode in overleg met haar aandeelhouder NLFI verder voorbereidt op een toekomst in private handen. Ook over dit traject zal de minister van Financiën de Tweede Kamer informeren.

Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur van a.s.r.: ‘Vorig jaar besloot de minister de ‘dual track’-benadering voor de privatisering van a.s.r. op te schorten, om ons in de gelegenheid te stellen een mogelijk bod op VIVAT/REAAL te onderzoeken. Samen met een consortium van investeerders, dat was gevormd om een eventuele overname te kunnen financieren, hebben wij zeer uitgebreid de mogelijkheden van een mogelijk bod onderzocht. Wij hebben op basis van dit onderzoek besloten om geen definitief bod op VIVAT/REAAL uit te brengen.’

‘Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat we kansen voor consolidatie binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt serieus onderzoeken, maar zijn er ook van overtuigd dat wij op eigen kracht uitstekend in staat zijn onze strategie uit te voeren. In overleg met onze aandeelhouder NLFI, zullen wij ons nu verder voorbereiden op een privatisering van a.s.r. en in de komende periode samen met NLFI een tijdpad hiervoor bepalen, binnen het ‘dual track’-kader zoals dat eerder door de minister van Financiën met de Tweede Kamer is gedeeld’.

‘Ons uitgangspunt daarbij blijft dat wij de ingezette lijn qua strategie, positionering, cultuur en bedrijfsvoering vasthouden en dat we a.s.r. zo sterk mogelijk maken voor een succesvolle terugkeer naar de private markt, in welke vorm dan ook.’