Utrecht,
19
juni
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fortis Verzekeringen wil Verzekerings Unie en PoliService verkopen

Samenvatting

Fortis Verzekeringen Nederland heeft het voornemen de Verzekerings Unie (VU) en PoliService B.V. te verkopen. In dat kader is een intentie-verklaring overeengekomen met 2 intermediairbedrijven: Beijer Groep en Optima Groep, die de VU en PoliService over willen nemen. Daartoe zullen zij een samenwerkingsverband opzetten waarin Fortis Verzekeringen Nederland als minderheidsaandeelhouder zal participeren. Partijen streven ernaar deze overdracht per 1 oktober 2008 te effectueren.

Het voornemen hiertoe is vandaag aan de medewerkers bekend gemaakt. De OR is om advies gevraagd en de vakorganisaties zijn geïnformeerd.

Strategische heroverweging
VU en PoliService passen niet langer in de strategie van Fortis Verzekeringen. In zijn distributie richt Fortis Verzekeringen zich op het onafhankelijke intermediair, het bankkanaal en directe verkoop. Mede door de verander(en)de marktomstandigheden ziet Fortis Verzekeringen Nederland daarnaast voor een loondienstorganisatie, zoals de VU, niet langer een rol als separaat distributiekanaal weggelegd. Voor PoliService, die zich richt op beheer van assurantieportefeuilles, ziet Fortis Verzekeringen Nederland evenmin nog langer een rol in zijn strategie.
 
Fortis Verzekeringen verwacht dat de specifieke mogelijkheden en kwaliteiten van de VU en van PoliService binnen de nieuwe combinatie goed tot hun recht zullen komen.

Partijen

De Verzekerings Unie (VU)  is een distributie-organisatie van Fortis Verzekeringen Nederland voor verzekeringen, hypotheken, pensioenen en sparen. Er werken 143 medewerkers, waarvan 123 in de buitendienst. De adviseurs werken in hun eigen regio, vanuit huis en bezoeken de klant aan huis. De VU richt zich op de consumentenmarkt en klein-zakelijke markt en is gevestigd te IJsselstein.
 
PoliService B.V. (PoliService)  is een 100% deelneming van Fortis Verzekeringen, gevestigd te Zeist. Er werken 51 medewerkers. PoliService voert beheerwerkzaamheden uit ten behoeve van assurantieportefeuilles die in eigendom zijn, alsmede van portefeuilles waar de eigendom bij derden ligt. De beheerdiensten van PoliService richten zich voornamelijk op de consumentenmarkt.
 
Beijer Groep is een landelijk opererend assurantiebedrijf in de financiële dienstverlening. Beijer Groep is gevestigd in Haarlem, telt 60 medewerkers en bestaat uit een intermediairbedrijf , een pensioenconsultancybedrijf en een volmachtbedrijf waarbij 150 intermediairs zijn aangesloten. Fortis Verzekeringen heeft een minderheidsbelang in Beijer Groep.
 
Optima Groep te Hardinxveld-Giessendam, telt 67 medewerkers en is actief in de markt van financiële dienstverlening via diverse franchiseformules en als inkoopcombinatie.