Utrecht,
02
juli
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Falcon wordt samengevoegd met ASR Verzekeringen

Samenvatting

ASR Nederland gaat de activiteiten van zijn beleggingsverzekeraar Falcon samenvoegen met die van zijn algemene verzekeraar ASR Verzekeringen. Daarmee verdwijnen op termijn de labels Falcon, Interlloyd en VSB Leven.

Aanleiding

Aanleiding voor de integratie vormen de marktontwikkelingen in combinatie met de strategie van ASR Nederland.

De markt voor individuele levensverzekeringen en in het bijzonder beleggingsverzekeringen is de afgelopen 2 jaar sterk veranderd. Het beleggingsklimaat, de discussie over transparantie en kosten van beleggingsverzekeringen alsmede de effecten van de economische recessie hebben ertoe geleid dat de vraag naar beleggingsverzekeringen marktbreed is afgenomen.

Desondanks ziet ASR Nederland de markt voor vermogensopbouwproducten, waaronder beleggingsverzekeringen, als een duurzame en strategische markt.

Om optimaal in te spelen op marktontwikkelingen en op de veranderende klantbehoeften heeft ASR Nederland besloten de kracht op het gebied van beleggingsverzekeringen van zijn twee dochterbedrijven, Falcon en ASR Verzekeringen, te bundelen. Dit past in de strategie om de back offices van gelijksoortige producten te centraliseren.

Consequenties

De samenvoeging zal gefaseerd plaatsvinden en afgerond zijn op 1 november 2011. De labels Falcon Leven N.V. en Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. blijven tot 1 september 2010 zelfstandig in de markt.

Er zal nadrukkelijk invulling worden gegeven aan het behoud van continuïteit van de dienstverlening aan de klanten van Falcon en het behoud van de specifieke competenties en productoplossingen van Falcon binnen ASR Verzekeringen.

De samenvoeging heeft op korte termijn geen invloed op de werkgelegenheid bij Falcon of ASR Verzekeringen. De impact op langere termijn is nog niet bekend.

De samenvoeging is onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad