Utrecht,
05
oktober
2015
|
08:08
Europe/Amsterdam

Drie nieuwe aandeelhouders voor het ASR Dutch Core Residential Fund

Samenvatting

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer verwelkomt ING CDC Pensioenfonds, NN CDC Pensioenfonds en verzekeraar De Goudse als nieuwe participanten in het ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF). Het totaal extern geplaatst kapitaal komt daarmee sinds de oprichting in 2014 op €150 miljoen.

Zowel ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds als De Goudse nemen per 1 oktober 2015 een belang van €30 miljoen in het ASR DCRF. Op advies van Grontmij Capital Consultants vergroot Pensioenfonds PNO Media per dezelfde datum haar aandeel in het ASR DCRF met €10 miljoen tot een totaal van €40 miljoen. ASR DCRF, met a.s.r. als oorspronkelijk enig eigenaar van de woningportefeuille, is gelanceerd in 2014 en heeft tot nu toe €150 miljoen aan extern kapitaal weten te plaatsen.

Robbert van Dijk, Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund: “De belangstelling van institutionele beleggers in een modern woningfonds als het ASR DCRF is groot. Samen met onze aandeelhouders richten we ons op verdere uitbouw van het woningfonds, onder meer door de actieve aankoop van nieuwbouwprojecten in onze focusregio’s. We zijn blij met de grote interesse in het ASR DCRF en hebben er alle vertrouwen in dat het fonds op lange termijn een interessant beleggingsproduct blijft voor Nederlandse en internationale institutionele beleggers.”

Het ASR DCRF is het woningfonds van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Het fonds heeft een gespreide woningportefeuille met een waarde van circa €0,8 miljard. Het belegt in huurwoningen in de vrije sector, voornamelijk in de Randstad. De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. De oorspronkelijk enig eigenaar van de portefeuille, a.s.r., blijft ook op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.

www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl

Over het ASR Dutch Core Residential Fund

Institutionele beleggers

a.s.r., de oorspronkelijk enig eigenaar van de portefeuille, blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden. Eerder in 2015 traden Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten en Pensioenfonds PNO Media toe als aandeelhouder. De groep van participanten is nu uitgebreid met Stichting ING CDC Pensioenfonds, Stichting NN CDC Pensioenfonds en verzekeraar De Goudse.

Omvang fondsportefeuille circa € 0,8 miljard

Het fonds heeft een gediversifieerde portefeuille met een waarde van circa €0,8 miljard, bestaande uit ongeveer 4.800 woningen, gelegen in de sterkste regio’s van Nederland in termen van economische en demografische ontwikkeling.

Structuur van het fonds

ASR Dutch Core Residential Fund is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte looptijd. Het fonds is fiscaal transparant en gestructureerd volgens INREV richtlijnen om optimale transparantie richting de beleggers te garanderen. Verder kent het fonds een uniek liquiditeitsmechanisme.