Utrecht,
09
juli
2015
|
17:30
Europe/Amsterdam

Derde plaatsing ASR Dutch Core Residential Fund

Additionele investering van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Samenvatting

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten vergroot haar aandeel in het ASR Dutch Core Residential Fund met € 25 miljoen. Het betreft de derde plaatsing in het woningfonds in een half jaar tijd, waarmee het totale volume aan extern kapitaal wordt verhoogd naar € 80 miljoen. Grontmij Capital Consultants begeleidde Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten bij deze plaatsing.

Het ASR Dutch Core Residential Fund is het woningfonds van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Het fonds heeft een gespreide woningportefeuille met een waarde van ruim € 0,8 miljard. Het belegt in huurwoningen in de vrije sector, voornamelijk in de Randstad. De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. De oorspronkelijke eigenaar van de portefeuille, verzekeraar a.s.r., blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.

Robbert van Dijk, Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund: “Om de lange termijn groeistrategie van het fonds te realiseren heeft het fonds een ambitieus acquisitieprogramma met name in de Randstad. Maar ook buiten de Randstad zien we interessante projecten. Zo tekende het fonds onlangs twee contracten voor de realisatie van huurwoningen in Zwolle en Arnhem. Wij verwachten in de loop van 2015 nog meer te acquireren en daarmee invulling te geven aan de groei van het fonds conform de wens van onze aandeelhouders.”

Casper van Grieken, Senior Director CBRE Capital Advisors: “De druk op acquisities in de Nederlandse woningmarkt blijft hoog door onverminderde interesse van institutionele beleggers om hierin te investeren, zowel nationaal als internationaal. Het ASR Dutch Core Residential Fund laat zien dat zij in staat is, ondanks de hoge druk, goede acquisities te realiseren. Daarmee toont het fonds zich een sterke speler in de markt.”

CBRE Capital Advisors begeleidde a.s.r. vastgoed vermogensbeheer bij de structurering en plaatsing van het fonds. De Brauw Blackstone Westbroek is betrokken bij het fonds als juridisch adviseur en PwC als fiscaal adviseur. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten werd begeleid door Grontmij Capital Consultants.

Over het ASR Dutch Core Residential Fund

Institutionele beleggers

Verzekeringsmaatschappij a.s.r., de oorspronkelijke eigenaar van de portefeuille, blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden. Naast a.s.r. zijn Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten en Pensioenfonds PNO Media als aandeelhouder tot het fonds toegetreden.

Omvang fondsportefeuille circa € 0,8 miljard

Het fonds heeft een gediversifieerde portefeuille met een waarde van circa € 0,8 miljard, bestaande uit ongeveer 4.800 woningen, gelegen in de primaire economische regio’s van Nederland.

Structuur van het fonds

ASR Dutch Core Residential Fund is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte looptijd. Het fonds is gestructureerd volgens INREV richtlijnen om optimale transparantie richting de beleggers te garanderen. Verder kent het fonds een uniek liquiditeitsmechanisme.