Utrecht,
04
april
2017
|
17:42
Europe/Amsterdam

Derde plaatsing aandelen a.s.r. door NLFI

Samenvatting

De stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), die optreedt namens de Nederlandse Staat, heeft het voornemen bekend gemaakt om maximaal 20.000.000 gewone aandelen van haar belang in ASR Nederland N.V. te verkopen.

De gewone aandelen die in deze derde plaatsing worden aangeboden vertegenwoordigen 13,3% van a.s.r.’s uitstaande aandelenkapitaal. Bij succesvolle afronding van de transactie (‘Afwikkeling’) neemt het belang van NLFI af van 50,1% tot 36,8% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal. De aandelen worden verkocht aan gekwalificeerde beleggers via een ‘accelerated bookbuilding offering.’

a.s.r. heeft geen mogelijkheid om in de voorgenomen plaatsing te participeren, omdat het bij de plaatsing in januari dit jaar reeds het maximale aantal aandelen heeft ingekocht waartoe zij op dit moment door aandeelhouders gemachtigd is. Een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur op marktconforme voorwaarden om eigen aandelen in te kopen, wordt op de agenda geplaatst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 31 mei 2017 zal plaatsvinden.

NLFI is met de joint bookrunners overeengekomen dat de resterende aandelen in a.s.r. die worden gehouden door NLFI onderworpen zullen zijn aan een lock-up periode van 60 kalenderdagen na de Afwikkeling. De joint bookrunners kunnen, naar eigen discretie, afstand doen van de overeengekomen lock-up.