Utrecht,
12
januari
2017
|
17:41
Europe/Amsterdam

a.s.r. voornemens tot inkoop eigen aandelen van NLFI

Samenvatting

ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”) is voornemens om 3.000.000 eigen aandelen in te kopen bij de tweede plaatsing van aandelen a.s.r. door NLFI (stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen) die optreedt namens de Nederlandse Staat. NLFI heeft vandaag het voornemen bekendgemaakt om maximaal 20.400.000 gewone aandelen, ofwel maximaal 13,6% van het geplaatste aandelenkapitaal in a.s.r. te verkopen.

NLFI biedt de aandelen aan via een “accelerated bookbuilding offering” (de “Aanbieding”) aan gekwalificeerde beleggers. a.s.r. heeft zich gecommitteerd om een order in te leggen in de Aanbieding voor 3.000.000 aandelen, hetgeen het maximum is waartoe a.s.r. momenteel gerechtigd is om eigen aandelen in te kopen. NLFI zal de order van a.s.r. volledig toewijzen. De aankoop zal worden gefinancierd uit eigen middelen en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsratio. a.s.r. is voornemens om de ingekochte aandelen op termijn in te trekken. De intrekking van deze aandelen en de toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur op marktconforme voorwaarden om eigen aandelen in te kopen, wordt op de agenda geplaatst van de Algemene Vergadering die op 31 mei 2017 zal plaatsvinden.

De aandeleninkoop is in lijn met de strategie van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren en om op een voor aandeelhouders efficiënte manier kapitaal terug te geven, zoals het participeren in een verkoop van aandelen door NLFI.

Het belang van NLFI neemt na succesvolle afronding van de transactie (“Afwikkeling”) af van 63,7% tot 50,1% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal. NLFI heeft eerder aangekondigd van plan te zijn het resterende belang in a.s.r. op termijn af te bouwen.

NLFI is met de joint bookrunners overeengekomen dat de resterende aandelen in a.s.r. die worden gehouden door NLFI onderworpen zullen zijn aan een lock-up periode van 90 kalenderdagen na de Afwikkeling. De joint bookrunners kunnen, naar eigen discretie, afstand doen van de overeengekomen lock-up.