Utrecht,
13
september
2017
|
17:48
Europe/Amsterdam

a.s.r. voornemens tot inkoop eigen aandelen van NLFI bij finale plaatsing

Samenvatting

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) is voornemens om 3.000.000 eigen aandelen in te kopen bij de vijfde en laatste plaatsing van aandelen a.s.r. door stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), die optreedt namens de Nederlandse staat. NLFI heeft vandaag het voornemen bekendgemaakt om 30,15 miljoen gewone aandelen, ofwel het resterende belang van 20,5%, van het geplaatste aandelenkapitaal in a.s.r. te verkopen.

Euronext

NLFI biedt de aandelen aan via een ‘accelerated bookbuilding offering’ aan gekwalificeerde beleggers. a.s.r. heeft zich gecommitteerd om een order in te leggen voor 3.000.000 aandelen, wat gelijk is aan 2% van het geplaatste aandelenkapitaal. NLFI zal de order van a.s.r. volledig toewijzen.

De aandeleninkoop zal worden gefinancierd uit eigen middelen en is in lijn met de strategie van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren en op een voor aandeelhouders efficiënte manier kapitaal terug te geven. De aankoop heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsratio. a.s.r. heeft afgelopen jaar uitvoering gegeven aan haar commitment om de Nederlandse staat te ondersteunen bij de afbouw van het belang in a.s.r. door bij eerdere plaatsingen door NLFI in januari en juni 6 miljoen eigen aandelen in te kopen voor in totaal € 153 miljoen.

Met deze laatste transactie bouwt de Nederlandse staat zijn belang in a.s.r. volledig af. De verkoopprijs zal aan het einde van het bookbuilding proces worden bepaald door NLFI, en zal worden bekendgemaakt in een apart persbericht.