Utrecht,
06
december
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer koopt kantorenportefeuille van het Basisfonds Stationslocaties C.V.

Hoogkwalitatief vastgoed ondergebracht in nieuw ASR Dutch Mobility Office Fund

Samenvatting

a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer koopt de kantorenportefeuille van Basisfonds Stationslocaties C.V. De portefeuille heeft een waarde van € 275 miljoen. Het vastgoed wordt samen met kantoren die al in het bezit zijn van a.s.r. ondergebracht in het ASR Dutch Mobility Office Fund, een nieuw kantorenfonds waarin institutionele beleggers kunnen participeren.

utrechthgb4.jpg

Negen kantoren uit het Basisfonds Stationslocaties C.V. worden ingebracht in het ASR Dutch Mobility Office Fund. De kantoren die niet in de strategie van het fonds passen worden doorverkocht. Daarnaast worden ook twee kantoorpanden die al in het bezit zijn van a.s.r. in het fonds ondergebracht en in een later stadium nog eens vijf objecten.

ASR Dutch Mobility Office Fund

Het ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich op kwalitatief hoogwaardige kantoren in de nabijheid van mobiliteitsknooppunten in Nederland: belangrijke trein- en metrostations en Schiphol. Dit zijn uitstekend bereikbare locaties met een dynamische omgeving. Mobiliteitsknooppunten kennen een goede mix van openbaar vervoersfuncties en lokale functies en hebben een grote variatie aan voorzieningen. Het beoogd portfolio van het kantorenfonds bestaat voor minimaal 70% uit kantoren, aangevuld met overige assets waarbij het zwaartepunt op parkeergarages ligt.

Dick Gort, CEO a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer: “Na een succesvol winkel- en woningfonds bieden we institutionele beleggers nu de gelegenheid te investeren in het ASR Dutch Mobility Office Fund. De strategie van dit fonds richt zich op een selectief marktsegment; hoogwaardige kantoren gelegen nabij mobiliteitsknooppunten. Uit onderzoek blijkt dat deze kantoorlocaties een hogere huurprijs en bezettingsgraad laten zien dan andere locaties. In de toekomst worden bereikbaarheid per openbaar vervoer en multifunctionaliteit alleen nog maar belangrijker, dat maakt juist deze kantoren een aantrekkelijke investering.”

Placement Agent CBRE Capital Advisors ondersteunt a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer bij de plaatsing van het fonds. NautaDutilh N.V. is betrokken bij het fonds als juridisch adviseur en PwC als fiscaal adviseur.

Boilerplate

Over het ASR Dutch Mobility Office Fund

Het ASR Dutch Mobility Office Fund is toegankelijk voor institutionele beleggers. Het fonds heeft een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit 11 objecten en 5 pijplijnobjecten, met een gezamenlijke waarde van circa € 400 miljoen. Alle objecten zijn gelegen nabij mobiliteitsknooppunten in de belangrijkste Nederlandse steden en Schiphol.

Institutionele beleggers

De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. a.s.r. blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.

Structuur van het fonds

Het ASR Dutch Mobility Office Fund is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte looptijd. Het fonds is gestructureerd volgens INREV richtlijnen om optimale transparantie richting de beleggers te garanderen. Verder kent het fonds een uniek liquiditeitsmechanisme.

Over a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer

a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer is één van de grootste vastgoedvermogensbeheerders in Nederland. Al meer dan 100 jaar belegt a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer direct en indirect in vastgoed en beheert het vastgoedportefeuilles voor institutionele beleggers. a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer koopt, verkoopt, verhuurt, onderhoudt en herontwikkelt vastgoed voor deze klanten op basis van volledige handelingsbevoegdheid. Kijk op www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl voor meer informatie.

Met de fondsen en de eigen specialisten op het gebied van vermogens- en vastgoedbeheer heeft a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer veel ervaring en een goede reputatie opgebouwd in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Per 30/06/2016 bedraagt het totaal beheerd vermogen circa € 4,3 miljard. Dit bedrag bestaat volledig uit in Nederland gelegen vastgoed, waaronder:

  • winkels (ca. 418.000 m2)
  • woningen (ca. 4.850 units)
  • kantoren (ca. 201.000 m2)
  • (agrarische) grond, met circa 35.000 hectare de grootste particuliere grondportefeuille in Nederland