Utrecht,
24
februari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. realiseert wederom verbetering resultaten

2014 is in alle opzichten een goed jaar voor ons geworden.
Jos Baeten, bestuursvoorzitter a.s.r.
Samenvatting

Het op duurzaamheid gerichte beleid van a.s.r. vertaalt zich in uitstekende resultaten. Het netto resultaat is met € 100 miljoen toegenomen tot € 381 miljoen, met name door een sterke verbetering van het verzekerings-technisch resultaat. De operationele lasten uit reguliere bedrijfsvoering zijn met € 36 miljoen gedaald. De combined ratio in het segment Schade is verbeterd naar 94,9%. Bij een licht stijgend eigen vermogen is de DNB solvency I ratio in 2014 verder toegenomen naar 285%. Hierdoor is a.s.r. in staat haar klanten duurzaam te helpen.

Volop aandacht voor klantbehoeften

 • Klanten zijn in toenemende mate tevreden. a.s.r. behaalt haar hoogste score van de Net Promoter Score sinds invoering van de meting in 2009.
 • a.s.r. is er voor haar klanten wanneer ze a.s.r. nodig hebben. Zo heeft a.s.r. in 2014 in het segment Schade ruim € 1,6 miljard uitgekeerd aan klanten die een beroep deden op hun verzekering.
 • VBDO en Eerlijke Verzekeringswijzer geven aan dat a.s.r. tot de top-3 van meest duurzame verzekeraars behoort.
 • De nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse, speciaal voor zzp-ers, geeft deze groep toegang tot een betaalbare AOV en voorziet daarmee in een maatschappelijke behoefte.
 • Het Werknemers Pensioen heeft een vaste plaats op de markt veroverd. Steeds meer werkgevers kiezen voor dit product dat gekenmerkt wordt door ‘eenvoud met lage kosten’, ‘volledig digitaal’ en keuzevrijheid voor de werknemer.
 • Het Vernieuwde Voordeelpakket voor particulieren wordt bestempeld als onderscheidend in de markt. De verkoop ervan is in 2014 significant gestegen.
 • De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren krijgt 5 sterren voor ‘kwaliteit’ in de test van Moneyview.
 • Ook de Lijfrente Spaarrekening en de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank werden door Moneyview bekroond met een 5-sterren beoordeling.
 • Doorgaan.nl, het crowdfundingplatform voor ondernemers van De Amersfoortse, is een succes.

Netto resultaat toegenomen tot € 381 miljoen (2013: € 281 miljoen), operationele lasten gedaald

 • Het netto resultaat is in 2014 met € 100 miljoen toegenomen naar € 381 miljoen (+36%), waardoor een rendement op het eigen vermogen van 12,4% is gerealiseerd.
 • De stijging van het netto resultaat is toe te schrijven aan een verbetering van het verzekeringstechnisch resultaat van het segment Schade, een voortdurende focus op kostenbeheersing en een gunstig beleggingsresultaat.
 • In 2014 heeft een impairment plaatsgevonden van geactiveerde toekomstige winsten, ‘Value of Business Acquired’ (VOBA), op eerder door a.s.r. verworven portefeuilles met beleggingsverzekeringen.
 • De totale operationele lasten zijn verder gedaald naar € 541 miljoen. De operationele lasten uit reguliere bedrijfsvoering zijn structureel lager en komen uit op € 499 miljoen, een daling van € 36 miljoen ten opzichte van 2013. Deze daling is onder meer gerealiseerd door verdere productiviteitsverbetering. Het aantal interne medewerkers daalde met 7% naar 3.513 fte per 31 december 2014 (31 december 2013: 3.789 fte).

Omzet segment schade stabiel. Omzet segment leven daalt in lijn met de markt

 • In het segment Schade is de omzet nagenoeg stabiel gebleven op € 2.359 miljoen (2013: € 2.392 miljoen), onder andere door de groei bij arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekeringen.
 • In het segment Leven is de omzet in lijn met marktontwikkelingen gedaald met 7% naar € 1.543 miljoen (2013: € 1.666 miljoen). De nieuwe productie (APE) is gestegen naar € 140 miljoen (+115%), mede als gevolg van de buy-out van het Chevron-pensioenfonds (APE: € 37 miljoen).

DNB solvency I ratio 285% (31 december 2013: 268%); Solvency II (SCR) ratio circa 175%

 • De DNB solvency I ratio is in 2014 verder toegenomen tot 285%, onder andere door de succesvolle plaatsing van een hybride lening en de toevoeging van het netto resultaat. Het effect van de ‘Ultimate Forward Rate’ (UFR) bedraagt 81%-punt.
 • De solvency II ratio (SCR), berekend op basis van huidige bekende parameters, bevindt zich rond de 175% op basis van het ‘standaard model’.

Jos Baeten, bestuursvoorzitter a.s.r.: ‘2014 is in alle opzichten een goed jaar voor ons geworden. a.s.r. boekt over 2014 een netto resultaat van € 381 miljoen. Een stijging van 36% ten opzichte van 2013. We blijken in staat om ons voortdurend succesvol aan te passen aan de sterk veranderende omgeving. Belangrijk daarbij is dat we geslaagd zijn in ons beleid om onze kosten opnieuw verder structureel te verlagen en tegelijkertijd kosten meer te flexibiliseren. Ons uitgangspunt is dat we kiezen voor waarde boven volume, wat resulteert in een omzet met gezonde marge en een stevige solvabiliteit. De solvabiliteit van a.s.r. gemeten volgens DNB solvency I, is nog steeds onverminderd sterk en per eind 2014 gestegen naar 285%. Onze strategie is gericht op duurzaam ondernemerschap dat in praktijk wordt gebracht door er te zijn voor klanten als zij ons nodig hebben, een kostenefficiënte operatie, een continue focus op verbetering en een prudent verzekerings- en beleggingsbeleid. Een strategie die zijn vruchten afwerpt, zo blijkt uit een rendement op het eigen vermogen van 12,4% en een verhoging van het dividend met 40% naar € 138,9 miljoen.

In 2014 hebben we het klantbelang nog steviger verankerd in onze bedrijfsvoering. Niet alleen worden onze producten steeds eenvoudiger en beter afgestemd op de wensen van de klant, ook onze solide financiële positie draagt bij aan het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben. Daarnaast blijven wij investeren in de servicegerichtheid en deskundigheid van onze medewerkers. Service en deskundigheid liggen aan de basis van de verzekeraar die we willen zijn.

De kapitaalmarkten worden gekenmerkt door een aanhoudend lage rentestand. Het ECB besluit om het instrument van ‘QE’ in te zetten, versterkt dit nadelige effect voor consumenten die op lange termijn sparen, en daarmee onder meer ook voor verzekeraars die met hun producten in deze behoeften voorzien.

In alle segmenten zien we een gezond beeld. De omzet van schade is nagenoeg stabiel en heeft een combined ratio die structureel en voor alle productlijnen onder de 100% ligt. We zijn blij dat het Vernieuwde Voordeelpakket voor particulieren goed in de smaak valt bij consumenten. In het afgelopen jaar is de verkoop van dit pakket met meer dan 80% toegenomen. In de zakelijke markt hebben wij minder topschades als gevolg van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren.

Bij AOV hebben we kans gezien om in een moeilijke markt onze positie als marktleider verder te verstevigen. Met de introductie van een nieuwe AOV voor zzp-ers, voorzien we in een duidelijke behoefte van die doelgroep: adequaat verzekerd zijn tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor een redelijke prijs.

Bij pensioenen hebben we onze marktpositie weten te verbeteren. Het nieuwe Werknemers Pensioen voldoet aan een behoefte in de markt. 700 werkgevers kozen in 2014 dit pensioen voor hun werknemers. Ook in behoud van bestaande klanten boeken we een goed resultaat. De buy-out van de Stichting Chevron Pensioenfonds, waarmee € 370 miljoen belegd vermogen is gemoeid, was een mooie afsluiter van het jaar en daarmee een succes voor ons pensioenbedrijf.

De levensverzekeringsmarkt vraagt onverminderd onze aandacht. Het is een markt die zich vooral kenmerkt door krimp. Daar passen we de organisatie van ons levenbedrijf op aan. Dat betekent onder meer dat we het op termijn met de helft minder collega’s zullen gaan doen. Een lastige boodschap, maar noodzakelijk om de kosten minimaal gelijke tred te laten houden met de krimp van de portefeuille.

Beleggingsverzekeringen stonden ook in 2014 bij leven hoog op de agenda. Van alle klanten met een beleggingsverzekering hebben we nu bijna 90% bereikt. In het laatste kwartaal van 2014 hebben we een grote inhaalslag gemaakt in het contact leggen met een specifieke groep van 35.000 klanten die een beleggingsverzekering heeft die geen of weinig kapitaal opbouwt. Eind 2014 hadden wij meer dan 80% van deze groep klanten bereikt.

Om onze balans- en kapitaalpositie verder te verstevigen hebben we in 2014 een hybride obligatielening van € 500 miljoen uitgegeven. Daarmee voldoet a.s.r. niet alleen ruimschoots aan de eisen van solvency II, maar is ook de vermogensstructuur verder geoptimaliseerd en zullen de rentekosten dalen. De interesse waarmee beleggers intekenden geeft aan dat de markt vertrouwen heeft in a.s.r.

Een andere financiële mijlpaal is het succes van het Dutch Prime Retail Fund. Met een vierde plaatsing in 2014 is het totale extern geplaatste vermogen van dit vastgoedfonds tot meer dan € 530 miljoen gestegen. Begin 2015 heeft een vijfde plaatsing plaatsgevonden.

De renovatie van het a.s.r. kantoor is in volle gang. Eind 2015 is het gehele pand klaar en zijn nagenoeg alle medewerkers van a.s.r. aan de Archimedeslaan in Utrecht gehuisvest. Medewerkers die in het inmiddels gerenoveerde deel van het pand werken zijn daar zeer enthousiast over. Een inspirerende werkomgeving komt ongetwijfeld ten goede aan een nog betere bediening van onze klanten. We gaan nu de laatste fase van de renovatie in. Ook dan zal ‘tijdens de verbouwing de winkel gewoon open blijven’. Duurzaamheid was het belangrijkste criterium voor de toekenning van de prijs Beste Kantoorgebouw van Nederland die we het afgelopen jaar kregen voor ons pand.

Voor ons duurzame investeringsbeleid kregen wij in 2014 tot twee keer toe de hoogste score van Eerlijke Verzekeringswijzer. In het onderzoek van de VBDO behaalde a.s.r. voor het vierde achtereenvolgende jaar een top drie positie.

Ook voeren wij een personeelsbeleid, met ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers als belangrijke elementen. We hebben de arbeidsvoorwaarden versoberd, in combinatie met een verhoging van investeringen in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

We kunnen terugkijken op twee succesvolle ‘helpcampagnes’. Op de site doorgaan.nl hebben tientallen ondernemers zich gemeld met goede business ideeën, die wij niet alleen gefaciliteerd hebben met crowdfunding, maar in een aantal gevallen ook in de vorm van een concrete financiële bijdrage. Meer dan 2.000 investeerders brachten samen meer dan € 500.000 in om projecten te financieren. Diverse bedrijven hebben hiermee een goede start kunnen maken op weg naar succesvol ondernemerschap. De Andere Spelen is een initiatief van a.s.r. dat in 2014 is gestart. Deze campagne heeft tot doel om meer kinderen aan het sporten te krijgen door hen kennis te laten maken met minder bekende sporten. Hiertoe werd onder meer in november een groot evenement in de Utrechtse Jaarbeurs georganiseerd.

a.s.r. is op weg naar een zelfstandige en solide toekomst. Ook in 2014 hebben we daartoe grote stappen gezet. Ik kijk daarom met een tevreden gevoel terug op het afgelopen jaar. De minister van Financiën besloot in 2014 de ‘dual track’-benadering voor de privatisering van a.s.r. op te schorten, om ons in de gelegenheid te stellen een mogelijk bod op VIVAT/REAAL te onderzoeken. Samen met een consortium van investeerders, dat was gevormd om een eventuele overname te kunnen financieren, hebben wij zeer uitgebreid de mogelijkheden van zo’n bod onderzocht. Op basis van dit onderzoek hebben we uiteindelijk besloten om geen definitief bod uit te brengen. In overleg met onze aandeelhouder NLFI zullen wij ons nu verder voorbereiden op de privatisering. Dit privatiseringsproces zal starten nadat de minister van Financiën een besluit heeft genomen en de Kamer heeft geïnformeerd over het tijdpad en de wijze waarop de privatisering van a.s.r. vorm zal krijgen. We zien dit proces met vertrouwen tegemoet, mede gelet op de belangstelling die door veel partijen is getoond om in a.s.r. te investeren. Ondertussen blijven al onze inspanningen in het teken van onze klanten staan, want zij vormen ons bestaansrecht.’

Kerncijfers a.s.r. (€ miljoen)

2014

2013

Netto resultaat 1

381

281

Rendement op eigen vermogen

12,4%

10,6%

Bruto geschreven premies

3.787

3.923

Operationele lasten

-541

-547

- Waarvan uit reguliere bedrijfsvoering 2

-499

-535

Lasten reorganisatievoorziening

-29

-24

Combined ratio segment Schade

94,9%

104,6% 3

Nieuwe productie segment Leven (APE)

140

65

 

31 december 2014

31 december 2013

Totaal eigen vermogen (inclusief herwaardering vastgoed) 4

3.833

3.799

DNB solvency I

285%

268%

Solvency II (SCR) 5

circa 175%

n.v.t.

Totaal aantal interne fte

3.513

3.789

1 Het netto resultaat wordt in 2013 en 2014 beïnvloed door enkele incidentele posten die per saldo de ontwikkeling van het netto resultaat van 2013 naar 2014 nauwelijks hebben beïnvloed.

2 Operationele lasten uit reguliere bedrijfsvoering zijn de totale operationele lasten exclusief incidentele posten zoals kosten in verband met voorbereiding privatisering a.s.r. en investeringen in groei en strategische projecten.

3 De combined ratio 2013 bedraagt 96,5% indien wordt gecorrigeerd voor de extra WGA-ER last.

4 De ongerealiseerde herwaardering van het vastgoed in het totaal eigen vermogen bedraagt per 31 december 2014 € 806 miljoen en per 31 december 2013 € 784 miljoen.

5 Solvency II ratio (SCR) is berekend op basis van het ‘standaard model’, hetgeen veelal stringenter is dan een ‘intern model’. De te gebruiken parameters worden in 2015 en 2016 op Europees niveau definitief vastgesteld en daarom is de solvency II ratio per ultimo 2014 met enige onzekerheid omgeven.

Toelichting bij kerncijfers a.s.r.

 • Het netto resultaat is het resultaat toewijsbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten.
 • Het rendement op het eigen vermogen wordt berekend door het netto resultaat toewijsbaar aan aandeelhouders te delen door het gemiddeld totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders op IFRS basis.

Dividendvoorstel

De Raad van Bestuur is voornemens om € 138,9 miljoen dividend uit te keren op gewone aandelen. Dit is net als in de voorgaande jaren 40% van het netto resultaat na reguliere distributie aan preferente aandelen en hybride instrumenten.