Utrecht,
29
maart
2017
|
17:45
Europe/Amsterdam

a.s.r. publiceert jaarverslag en SFCR 2016

Samenvatting

a.s.r. publiceert vandaag haar jaarverslag 2016 en het SFCR 2016 (solvency and financial condition report). Het jaarverslag bevat een integraal overzicht van de prestaties van a.s.r., bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). a.s.r. publiceert voor het eerst, conform Europese wetgeving, het SFCR.

ASR2016_COVER

Jos Baeten, bestuursvoorzitter: ‘a.s.r. staat er goed voor. Dit is terug te zien in zowel het jaarverslag als het SFCR. Het SFCR heeft overeenkomsten met het jaarverslag en geeft meer inzicht in onze solvabiliteit, gebaseerd op de Solvency II-richtlijnen.’

Jaarverslag en SFCR

Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Het bestuursverslag bevat de strategie van a.s.r., haar financiële- en duurzaamheidsdoelstellingen en prestaties en legt uit hoe a.s.r. waarde voor haar stakeholders creëert. De jaarrekening geeft inzicht in de financiën van a.s.r., op basis van de IFRS-standaard.

Integrated reporting

Het jaarverslag is opgesteld op basis van de Sustainability Reporting Standards, CORE option, van het Global Reporting Initiative (GRI). Alle relevante duurzaamheidsonderwerpen zijn geselecteerd op basis van een materialiteitsonderzoek onder interne en externe stakeholders, op basis van de GRI Standards Indicators en in volgorde naar de waarde die stakeholders daaraan hechten. Het duurzaamheidsverslag is door een onafhankelijke auditor gecontroleerd, in overeenstemming met Nederlandse recht, inclusief de Nederlandse standaard 3810N ‘Assurance opdrachten inzake duurzaamheidsverslagen.’

Aandeelhoudersvergadering

a.s.r. houdt haar algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op 31 mei 2017.

Links

Alle documenten zijn te downloaden op www.asrnederland.nl.