Utrecht,
17
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. publiceert jaarverslag 2013

Samenvatting

a.s.r. publiceert vandaag haar jaarverslag en de jaarrekening over 2013. 

In het jaarverslag is tevens het duurzaamheidsverslag 2013 opgenomen. a.s.r. wil hiermee op een meer geïntegreerde manier verslag doen van haar financiële en non-financiële performance. Bij het opstellen van het jaarverslag heeft a.s.r. de G3.1-richtlijnen voor MVO-verslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI) toegepast.

Het jaarverslag verschijnt alleen in het Engels en wordt mede vanuit oogpunt van duurzaamheid alleen als download aangeboden.