Utrecht,
05
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. publiceert jaarverslag 2012


​Klantbelang centraal in nieuwe positionering en nieuwe producten
 
• De nieuwe positionering van a.s.r. onderschrijft de focus op een efficiënte bedrijfsvoering en is gericht op dienstbaarheid en maatschappelijk nut. Helpen door te doen, zonder verspilling;
• Er is succesvol ingespeeld op veranderende klantbehoefte met de introductie van de lijfrente opbouwrekening, de vernieuwde spaarhypotheek en de ziektekostenverzekering van Ditzo;
• Het compensatietraject voor klanten met een individuele beleggingsverzekering is volledig afgerond. 900.000 klanten zijn geïnformeerd over compensatie. Tot eind 2012 is met dit traject € 894 miljoen gemoeid.
 
Nettoresultaat toegenomen met 20% tot € 255 miljoen (2011: € 212 miljoen)
 
 • a.s.r. keert € 88 miljoen dividend uit;• In het segment Schade zijn de moeilijke economische omstandigheden zichtbaar. De winstgevendheid van het schadebedrijf is afgenomen tot € 59 miljoen (2011: € 145 miljoen). De combined ratio bleef met 99,2% onder de 100%;
 • In het segment Leven is het nettoresultaat toegenomen tot € 275 miljoen (2011: € 135 miljoen), met name door hogere beleggingsresultaten en lagere lasten in verband met het compensatietraject;
 • Het nettoresultaat in het segment Overig is ten opzichte van 2011 met € 11 miljoen gedaald naar
  € -79 miljoen. Dit resultaat is onder andere beïnvloed door een incidentele vrijval van een fiscale voorziening en de vorming van een voorziening voor vastgoedontwikkeling.
Solvabiliteit onverminderd goed op 293%
 • Met ingang van 30 juni 2012 moet voor het berekenen van de DNB-solvabiliteit de Ultimate Forward Rate worden gehanteerd. Eind 2012 bedraagt de DNB-solvabiliteit op basis van deze UFR 293%;
 • Op vergelijkbare basis is de DNB-solvabiliteit (exclusief UFR), mede dankzij adequaat risicobeheer, nagenoeg gelijk gebleven op 231% (2011: 230%).

Omzet is met 3% afgenomen, van € 4,4 miljard naar € 4,3 miljard; groei in Schade, krimp in Leven
 
 • De omzet in het segment Schade is gestegen met 6% naar € 2.487 miljoen, vooral dankzij het succes van Ditzo;
 • De omzet in het segment Leven daalde met 13% naar € 1.891 miljoen. In een krimpende levenmarkt kiest a.s.r. voor rendement boven volume, met name bij koopsommen.
Continue focus op efficiency heeft geleid tot een 6% daling van de operationele lasten
 
 • De operationele lasten zijn met 6% gedaald tot € 585 miljoen (2011: € 621 miljoen), dankzij de voortdurende aandacht voor mogelijkheden om kosten te besparen. Inclusief een voorziening van € 30 miljoen voor reorganisatie, bedroegen de operationele lasten € 615 miljoen;
 • De kosten-premieratio van het verzekeringsbedrijf is in 2012 uitgekomen op 10,2%;
 • Het aantal interne fte’s is met 4% gedaald tot 4.088.