Utrecht,
29
maart
2018
|
11:11
Europe/Amsterdam

a.s.r. publiceert geïntegreerd jaarverslag en SFCR 2017

Samenvatting

a.s.r. publiceert vandaag haar jaarverslag 2017 en het SFCR 2017 (solvency and financial condition report).
Met het jaarverslag 2017 zet a.s.r. een volgende stap in integrated reporting. Het geïntegreerde jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en het framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

Annual+Report

Jos Baeten, bestuursvoorzitter: ‘2017 was in veel opzichten een succesvol jaar voor a.s.r. De mooie resultaten hebben wij bereikt door de inzet van onze medewerkers en daar ben ik trots op. In ons jaarverslag doen we uitgebreid verslag van onze financiële en niet-financiële resultaten. In een goed financieel jaar hebben we al onze middellange termijn doelstellingen overtroffen. Met de verslaglegging hebben wij dit jaar weer een stap voorwaarts gezet om tot een geïntegreerd jaarverslag te komen, dat beschrijft hoe a.s.r. waarde voor haar stakeholders creëert en tevens onderbouwt dat a.s.r. een duurzame verzekeraar, belegger en werkgever is.’

Bijdrage aan SDGs
Het jaarverslag is opgesteld op basis van de Sustainability Reporting Standards, CORE option van het Global Reporting Initiative (GRI) en het framework van het IIRC. a.s.r. draagt bij aan de Sustainability Development Goals (SDGs) in haar waardecreatieproces. De impact van a.s.r. is het grootst op SDG8 (Decent work and economic growth). Hierbij onderscheidt a.s.r. vier rollen, namelijk als verzekeraar, als werkgever, als belegger en als maatschappelijk betrokken onderneming. Daarnaast draagt a.s.r. ook bij aan andere SDGs. De SDGs zijn nader toegelicht in het jaarverslag.

SFCR
Het SFCR heeft overeenkomsten met het jaarverslag, maar geeft daarnaast meer inzicht in de solvabiliteit, gebaseerd op de Solvency II-richtlijnen.

Links
Alle documenten zijn te downloaden op https://asrnederland.nl/investor-relations/jaarverslagen

Aandeelhoudersvergadering
a.s.r. houdt haar algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op 31 mei 2018.