Utrecht,
10
oktober
2018
|
07:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. presenteert update strategie en nieuwe doelstellingen

Samenvatting

a.s.r. organiseert vandaag op haar kantoor in Utrecht een Capital Markets Day (CMD) voor institutionele beleggers en analisten. Tijdens deze dag presenteert de Raad van Bestuur de strategische prioriteiten en nieuwe middellange termijn doelstellingen voor de komende drie jaar (2019 – 2021).

De nieuwe middellange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op de goede prestaties en de waardecreatie van de afgelopen jaren, en het vertrouwen dat het bestuur heeft in haar strategie. Het plan om de nieuwe ambitieuze doelstellingen te realiseren bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het vasthouden aan de financiële discipline; a.s.r. continueert ‘waarde boven volume’, als overkoepelend principe voor haar handelen. Het tweede onderdeel is het optimaliseren van waardecreatie door de huidige bedrijfsonderdelen en het derde onderdeel is het nastreven van winstgevende groei op specifieke terreinen. Tijdens de presentaties van vandaag worden de onderstaande doelstellingen verder toegelicht.

Financiële doelstellingen

Groep

 • Operationeel rendement op eigen vermogen tussen 12-14%
 • Organische kapitaalcreatie tenminste € 430 miljoen in 2021
 • Solvency II ratio (standaardformule) comfortabel boven 160%
 • Dividend pay-out ratio tussen 45-55% van het netto operationeel resultaat (na kosten voor hybride kapitaal) en de ambitie om een stabiel tot groeiend dividend per aandeel uit te keren
 • Handhaven van een ‘single A’ rating (S&P); een financiële schuldratio onder 35%

Segmenten

 • Combined Ratio bij Schade (excl. Zorg) tussen 94-96%
 • Jaarlijkse stijging van de Bruto geschreven premies in Schade (excl. Zorg) met 3-5%
 • Stabiel Operationeel resultaat Leven vergelijkbaar met het resultaat van 2017 (€ 633 miljoen)
 • Operationele kosten bij Leven tussen 45-55 basispunten van basisvoorziening Leven
 • Gecombineerd Operationeel resultaat van Asset Management en Distributie & Services stijgt tot € 40 miljoen en groeit daarna met 5% per jaar

Niet-financiële doelstellingen

 • Verder verbeteren van de Net Promoter Score (NPS) naar tenminste +44 in 2021
 • Duurzaam investeren: carbon footprint van 95% van alle investeringen in kaart gebracht; a.s.r. committeert zich om de impact investeringen te laten stijgen tot € 1,2 miljard in 2021
 • Bijdrage aan de samenleving: jaarlijkse toename van 5% van de inzet van medewerkers aan maatschappelijke initiatieven waaraan via a.s.r. foundation wordt deelgenomen

Verantwoorde allocatie van kapitaal

 • Bereidheid om kapitaal op verantwoorde wijze en binnen een strikte financiële discipline in te zetten
 • Nastreven van winstgevende groei, zowel organische als door middel van overnames, en/of verdere allocatie van kapitaal naar marktrisico tot maximaal 50% van het totale risico
 • Additionele uitkering van kapitaal aan aandeelhouders onder vastgestelde voorwaarden zoals de hoogte van de solvabiliteit, de aard van de kapitaalgroei en de beschikbare mogelijkheden voor een winstgevende inzet van kapitaal

Het nastreven van selectieve groeimogelijkheden

 • Waarde boven volume als leidend principe
 • P&C Schade, AOV, Asset Management, Pensioenen DC en het consolideren van Leven-portefeuilles bieden selectieve en winstgevende groeimogelijkheden, zowel organisch als door overnames
 • a.s.r. bank wordt als gevolg van onvoldoende aansluiting met de strategie van a.s.r. als niet-kernactiviteit aangemerkt

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘We zijn zeer tevreden over de prestaties die we sinds onze beursgang in juni 2016 hebben geleverd, terwijl de waardering van onze klanten tegelijkertijd is toegenomen. Dankzij een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie hebben we onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn bereikt en zelfs overtroffen.

Dienstverlening is onze topprioriteit om daarmee de voorkeursmaatschappij van klanten te worden. Dit heeft geresulteerd in een verdere stijging van de Net Promoter Score, zowel bij klanten als bij adviseurs. De waardering uit zich ook in onze groei. Daarnaast ben ik blij met de toegenomen erkenning voor a.s.r. als maatschappelijk verantwoorde verzekeraar.

Bij het behalen van onze financiële doelstellingen lag het operationeel rendement op het eigen vermogen gedurende deze periode ruim boven de 12%. De combined ratio heeft een consistente en sterke performance laten zien. Met onze kostenbesparingen zijn we goed op weg om onze doelstelling van € 50 miljoen lagere operationele kosten te behalen, terwijl sterke stijgingen in onze operationele resultaten hebben geleid tot hogere dividenden. Onze Solvency II, op basis van de standaardformule, is ruim binnen onze ‘entrepreneurial zone’ en is de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft ons in staat gesteld om met succes organische groei en groei door overnames te realiseren. Sinds onze beursgang hebben we de overnames afgerond van de distributiebedrijven SuperGarant en Corins, vermogensbeheerder First Investments en in februari van dit jaar Generali Nederland. Het toont aan dat we in staat zijn om onze ‘bolt-on’ acquisitiestrategie met succes uit te voeren.

Onze sterke prestaties van de afgelopen jaren en ons vertrouwen in onze strategie vormen de basis voor de ambitieuze doelstellingen die we hebben vastgesteld voor de periode 2019 – 2021. De doelstellingen zijn uitdagend voor de Nederlandse markt en geven de subtiele balans weer tussen het optimaliseren van de waarde en nastreven van winstgevende groei.

Ons plan om deze doelstellingen te bereiken bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste blijven we vasthouden aan onze strikte financiële discipline. Waarde boven volume blijft belangrijk bij onze besluitvorming. Een gedisciplineerde benadering van kosten is essentieel voor het behouden van onze sterke prestaties. Mogelijkheden voor consolidatie, met name van kleine en middelgrote verzekeraars, zullen verder in overweging worden genomen, rekening houdend met een minimale rendementseis van 12%. Het behoud van een sterke balans met financiële flexibiliteit biedt ruimte voor winstgevende groei. We zullen doorgaan met het verantwoord inzetten van kapitaal. Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende inzet van kapitaal zullen we, onder bepaalde voorwaarden, overwegen kapitaal aan aandeelhouders terug te geven.

Ten tweede streven we ernaar om de waarde van de huidige bedrijfsonderdelen met dezelfde discipline te optimaliseren als we in de afgelopen jaren hebben gedaan. We blijven ons richten op het voldoen aan de behoeften van de klant, met toonaangevende vaardigheden op het gebied van prijsstelling, acceptatie en schadeafhandeling, het verbeteren van onze kostenefficiëntie en het handhaven van een solide financieel kader.

Het derde onderdeel van ons plan is het nastreven van winstgevende groei in met name P&C Schade, AOV, Asset Management, Pensioenen DC en in het consolideren van Leven-portefeuilles.

Naast onze financiële doelstellingen introduceren we ook drie niet-financiële doelstellingen die laten zien dat we ons bewust zijn van de verantwoordelijkheden die onze positie in de maatschappij met zich meebrengt.’

De Capital Markets Day wordt vandaag live uitgezonden vanaf 9.00 uur CET op de website www.asrnederland.nl. Tijdens dit evenement zal Jos Baeten (CEO) nader ingaan op het streven van a.s.r. naar waarde boven volume. De overige presentatoren zijn Chris Figee (CFO), Karin Bergstein (COO), Michel Verwoest (COO), Jack Julicher (CEO a.s.r. asset management), Dick Gort (CEO a.s.r. real estate), Philippe Wits (Chief Innovation Officer) en Patrick Klijnsmit (directeur Accounting, Reporting & Control van de groep). Alle presentaties zijn vandaag beschikbaar vanaf 7.00 uur CET op: www.asrnederland.nl.

This press release contains inside information as referred to in Article 7 of the market abuse regulation.

Disclaimer and cautionary note regarding forward-looking statements

The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this document of ASR Nederland N.V. and all ASR Nederland N.V.’s legal vehicles and businesses ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.

Some of the statements in this document are not (historical) facts, but are ‘forward-looking statements’ ('Statements'). The Statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that was available to ASR Nederland at the moment of drafting of the document. The Statements may be identified by words such as ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. The Statements may change as a result of possible events or factors.

ASR Nederland warns that the Statements could entail certain risks and uncertainties, so that the actual results, business, financial condition, results of operations, liquidity, investments, share price and prospects of ASR Nederland may differ materially from the Statements.

The actual results of ASR Nederland may differ from the Statements because of: (1) changes in general economic conditions; (2) changes in the conditions in the markets in which ASR Nederland is engaged; (3) changes in the performance of financial markets in general; (4) changes in the sales of insurance and/or other financial products; (5) the behaviour of customers, suppliers, investors, shareholders or competitors; (6) changes in the relationships with principal intermediaries or partnerships or termination of relationships with principal intermediaries or partnerships; (7) the unavailability and/or unaffordability of reinsurance; (8) deteriorations in the financial soundness of customers, suppliers or financial institutions, countries/states and/or other counterparties; (9) technological developments; (10) changes in the implementation or execution of ICT systems or outsourcing; (11) changes in the availability of, or costs associated with, sources of liquidity; (12) consequences of a potential (partial) termination of the European currency: the euro or the European Union; (13) changes in the frequency or severity of insured loss events; (14) catastrophes or terrorist-related events; (15) changes affecting mortality or morbidity levels or trends or changes in longevity; (16) changes in legislation or regulations and/or changes in the interpretation thereof, including without limitation Solvency II, IFRS and taxes; (17) changes in the policies of governments and/or regulatory or supervisory authorities; (18) changes in ownership that could affect the future availability of net operating loss, net capital or built-in loss; (19) changes in conclusions with regard to accounting assumptions or methodologies; (20) adverse developments in legal and other proceedings and/or investigations or sanctions imposed by supervisory authorities; (21) risks related to mergers, acquisitions, or divestments (22) other financial risks such as currency movements, interest rate fluctuations, liquidity, or credit risks and (23) the other risks and uncertainties detailed in the Risk Factors section contained in recent public disclosures made by ASR Nederland.

The foregoing list of factors and developments is not exhaustive. Any Statements made by or on behalf of ASR Nederland only refer to the date of drafting of the document, except as required by applicable law. ASR Nederland disclaims any obligation to update or revise and publish any expectations, based on new information or otherwise. Neither ASR Nederland nor any of its directors, officers or employees give any statement, warranty or prediction on the anticipated results as included in the document. The Statements in this document represent, in each case, only one of multiple possible scenarios and should not be viewed as the most likely or standard scenario.

All figures in this document are unaudited. Small differences may be included in the tables as a consequence of rounding.

ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this document. Nevertheless, information contained in this document may be incomplete or incorrect. ASR Nederland does not accept liability for any damage resulting from this document in case the information in this press release is incorrect or incomplete.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.