Utrecht,
27
januari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. positieve uitzondering op laakbaar mijnbouwbeleid

Uit een nieuw praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer blijkt dat banken en verzekeraars bijna 70x meer in mijnbouw dan in recycling van metalen investeren. Onder andere a.s.r. wordt in het rapport als positieve uitzondering genoemd.

​Volgens de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer valt het niet te rijmen met de duurzaamheidsambities van de financiële concerns dat de meeste meer in mijnbouw dan in recycling investeren. Mijnbouw veroorzaakt veel schade aan natuur en milieu en is deels overbodig als er meer metalen hergebruikt worden. Verantwoorde verwerking van elektronica voorkomt bovendien milieuverontreiniging rond sloperijen en stortplaatsen in Afrika en Azië.

a.s.r. wel actief

Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars a.s.r. en Achmea en bank NIBC wel actief zijn in de branche. Daarnaast blijkt dat a.s.r., Achmea, ASN, Triodos en Rabobank hergebruik en 'circulair ondernemen' stimuleren bij hun zakelijke klanten. ING, inclusief NN Groep, doet dat ook maar steekt ondertussen 279 maal meer geld in mijnbouw dan in recycling.Opvallend is verder dat ook ASN en Triodos nauwelijks in recycling investeren, overigens ook niet in mijnbouw. ASN en Triodos stellen dat de meeste ondernemingen in de recyclingsector niet voldoen aan hun criteria op het gebied van bijvoorbeeld milieuvervuiling.

a.s.r. en duurzaamheid

De afgelopen jaren heeft a.s.r. diverse stappen gezet om te komen tot een meer duurzame bedrijfsvoering, zoals met de renovatie van ons hoofdkantoor. Dat komt ook terug in het beleggingsbeleid, waarin a.s.r. er bewust voor kiest om meer te investeren in ondernemingen die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit betreft bijvoorbeeld afvalverwerking, recycling of schone energie.Nico Rieske, hoofd aandelen en manager selectie: ‘Dit onderzoek laat zien dat ons duurzaamheidsbeleid, waarbij we in onze beleggingen een voorkeur hebben voor ondernemingen die het beste scoren op zogenoemde ESG-criteria - Environmental, Social en Governance - succesvol is.’