Utrecht,
02
november
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR neemt de aandelen van Futurum en Het AssuradeurenHuys over van Optima Groep

Samenvatting

ASR en Optima zijn akkoord over de aandelen overname van Futurum en Het AssuradeurenHuys. Met de aandelenoverdracht wordt de continuïteit van Futurum en Het AssuradeurenHuys gewaarborgd.

Futurum Holding is een samenwerkingsverband tussen Optima Groep en ASR met een minderheidsaandeel voor ASR. Het samenwerkingsverband ontstond in 2008 nadat ASR de loondienstorganisatie VerzekeringsUnie en beheerorganisatie Support Verzekerd (v/h PoliService) aan Futurum verkocht.

De afgelopen jaren werd Optima Groep, als gevolg van een teruglopende hypotheekmarkt, geconfronteerd met een sterke terugloop van de inkomsten. De continuïteit van Optima Groep kwam hierdoor in het geding.

In het belang van de polishouders van de VerzekeringsUnie en PoliService is in goed overleg met de directie van Optima Groep besloten dat ASR de overige 75% aandelen Futurum van Optima Groep overneemt. Omdat de assurantieportefeuille van Futurum sterk verweven is met die van volmachtbedrijf Het AssuradeurenHuys, dat ook onderdeel uitmaakt van Optima Groep, zijn ook de aandelen van Het AssuradeurenHuys meegenomen in deze overeenkomst.

De aandelen worden ondergebracht bij ASR Deelnemingen. In een later stadium zal besloten worden of de activiteiten van de drie ondernemingen geherstructureerd worden.

De 97 werknemers, in dienst van de VerzekeringsUnie, PoliService en Het AssuradeurenHuys, zullen in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering, voorlopig op het kantoor in Hardinxveld-Giessendam werkzaam blijven.