Utrecht,
29
april
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR Nederland publiceert jaarverslag 2010 ‘Bouwen aan Vertrouwen'

Samenvatting

ASR Nederland publiceert vandaag het jaarverslag en de jaarrekening 2010. Het jaarverslag met als titel "Bouwen aan vertrouwen" gaat in op de strategische pijlers van ASR Nederland; klantbelang, financiële soliditeit en efficiency en de wijze waarop ASR Nederland dit doorvoert in haar strategie.

​Beloningsbeleid

In het jaarverslag 2010 staat een paragraaf over de beloning van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen besloten het korte termijn deel van de variabele beloning over 2010 niet uit te keren.