Utrecht,
29
december
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR Nederland koopt Fortis ASR Bank

Samenvatting

ASR Nederland koopt Fortis ASR Bank van Fortis Bank Nederland en verandert de naam in ASR Bank.

Op 29 december 2009 heeft ASR Nederland NV de aandelen van Fortis ASR Bank NV overgenomen van Fortis Bank Nederland NV. Deze overname is een belangrijke stap in de positionering van ASR Nederland in de markt van vermogensproducten. De naam van Fortis ASR Bank is na de overname gewijzigd in ASR Bank.

ASR Bank heeft een lange historie binnen de rechtsvoorgangers van ASR Nederland en bij de voortzetting van haar dienstverlening maken wij gebruik van honderden jaren ervaring die wij binnen AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend hebben opgebouwd. ASR Bank beschikt over een eigen bankvergunning, waaronder haar activiteiten op het gebied van sparen en beleggen worden uitgevoerd. Op dit moment heeft de bank circa 250.000 spaar- en beleggingsrekeningen van voornamelijk particuliere rekeninghouders.

De overname biedt de mogelijkheid om nieuwe producten ten behoeve van intermediaire distributie te ontwikkelen met ASR verzekeringsproducten. ASR Bank zal zich richten op het aanbieden van vermogensproducten al dan niet in combinatie met vermogensbeschermingsproducten via de distributiekanalen van ASR Nederland. De bank beoogt hiermee het productenpalet van ASR Nederland te verrijken en te ondersteunen.

De Nederlandsche Bank heeft goedkeuring gegeven voor deze overname door middel van een 'Verklaring van Geen Bezwaar'. ASR Bank voldoet aan de door de toezichthouder gestelde solvabiliteit- en liquiditeitsnormen, en het financieel risico management is er op gericht om de solvabiliteit en liquiditeit van ASR Bank te waarborgen. De interne regels van de bank overstijgen ruimschoots de standaard vereisten als extra waarborg van stabiliteit en continuïteit.

De directie van ASR Bank zal worden gevormd door Ida Goede, Chief Executive Officer (voorzitter), Hans Smolders, Chief Operating Officer en Patrick Klijnsmit, Chief Financial Risk Officer.