Utrecht,
25
november
2016
|
11:30
Europe/Amsterdam

a.s.r. maakt flinke stijging op Transparantiebenchmark

Samenvatting

Op de Transparantiebenchmark stijgt a.s.r. van plaats 136 naar 60. De benchmark brengt in beeld hoe open bedrijven zijn over hun mvo-beleid en -activiteiten. De stijging van a.s.r. is vooral te danken aan verbeterde rapportages over het mvo-beleid en de resultaten daarvan.

mvobol.jpg

De Transparantiebenchmark onderzoekt hoe de grootste bedrijven van Nederland verslag doen van hun maatschappelijke beleid en activiteiten. In het onderzoek van 2016 is a.s.r. gestegen van plaats 136 naar 60. De grote sprong op de ranglijst maakt a.s.r. door het duidelijk vastleggen van het mvo-beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast heeft a.s.r. haar rapportage laten toetsen door de accountant, de zogenaamde “assurance”. Daardoor is er ook op betrouwbaarheid van de verslaglegging hoger gescoord dan het jaar daarvoor.

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun mvo-beleid en -activiteiten. Via de Transparantiebenchmark geeft het ministerie van Economische Zaken inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun mvo-activiteiten. De Transparantiebenchmark wordt ieder jaar uitgevoerd.