Utrecht,
13
januari
2017
|
07:03
Europe/Amsterdam

a.s.r. koopt 3.000.000 eigen aandelen in

Samenvatting

ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”) heeft 3.000.000 eigen aandelen ingekocht. NLFI (stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen), die optreedt namens de Nederlandse Staat, heeft 20.400.000 aandelen a.s.r. verkocht voor een bedrag van € 22,15 per aandeel. a.s.r. zal geen opbrengst van deze verkoop ontvangen.

Het door a.s.r. ingekochte aandelenbelang komt overeen met het maximum waartoe a.s.r. momenteel gerechtigd is om eigen aandelen in te kopen. Deze inkoop wordt gefinancierd uit eigen middelen en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsratio. a.s.r. is voornemens om de ingekochte aandelen op termijn in te trekken. De intrekking van deze aandelen en de toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur op marktconforme voorwaarden om eigen aandelen in te kopen, wordt op de agenda geplaatst van de Algemene Vergadering die op 31 mei 2017 zal plaatsvinden.

De aandeleninkoop is in lijn met de strategie van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren en om op een voor aandeelhouders efficiënte manier kapitaal terug te geven, zoals het participeren in een verkoop van aandelen door NLFI.

Het belang van NLFI in a.s.r. neemt door deze transactie af van 63,7% tot 50,1% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal. NLFI heeft eerder aangekondigd van plan te zijn haar resterende belang in a.s.r. op termijn volledig af te bouwen.

NLFI is met de joint bookrunners overeengekomen dat de resterende aandelen in a.s.r. die worden gehouden door NLFI onderworpen zullen zijn aan een lock-up periode van 90 kalenderdagen na de afwikkeling van de transactie. De joint bookrunners kunnen, naar eigen discretie, afstand doen van de overeengekomen lock-up.