Utrecht,
26
maart
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR komt met exchange offer op uitstaande hybride securities

Samenvatting

​"ASR Nederland ("ASR") is de nieuwe naam voor Fortis Verzekeringen Nederland. ASR is actief in Nederland onder verschillende namen, waaronder ASR Verzekeringen en De Amersfoortse Verzekeringen. Na de ontwikkelingen bij Fortis Groep heeft de Nederlandse Staat op 3 oktober 2008 100% van de aandelen verkregen in ASR, dat destijds bekend stond als Fortis Verzekeringen Nederland. De Nederlandse Staat is als aandeelhouder van plan om de aandelen ASR weer te verkopen op de private markt op een manier die waarborgt dat de onderneming op de lange termijn operationeel stabiel, financieel gezond en met een voldoende robuuste kapitaalsbasis kan opereren.

​ASR heeft hybride securities uitstaan, waarvan er twee een eerste mogelijkheid tot vervroegde aflossing hebben op 26 april 2009. Als verzekeraar waardeert ASR de relatie met de kapitaalmarkt en is zij van plan in de toekomst hybride kapitaal te gebruiken in haar kapitaalsstructuur. ASR werkt momenteel aan de ontvlechting van Fortis Groep en het formuleren van een nieuw plan met betrekking tot kapitaal en de algemene strategie. De kernelementen hiervan worden op 2 april a.s. aangekondigd samen met de jaarcijfers. Hiernaast is ASR bezig met een proces om onafhankelijke ratings te verkrijgen, welke in de komende maanden worden verwacht. De bovenstaande factoren hebben ertoe geleid dat ASR geen gebruik maakt van de optie tot vervroegde aflossing onder de voorwaarden van de securities. ASR verwacht in de komende maanden met een voorstel te komen om de bestaande securities te ruilen ("exchange"). Als grote institutionele belegger begrijpt ASR de perspectieven van de obligatiehouders met betrekking tot hybride securities, en de beslissing om geen gebruik te maken van de vervroegde aflossing berust niet uitsluitend op economische redenen. ASR heeft Rabobank en UBS aangesteld om dit proces te begeleiden."

De Engelstalige versie van dit bericht is leidend