Utrecht,
22
juli
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR gaat zijn huisvesting concentreren

Samenvatting

ASR Nederland gaat het merendeel van zijn activiteiten concentreren op één nader te bepalen locatie in de regio Utrecht. De nieuwe huisvesting zal worden ingericht op "het nieuwe werken"en het aantal bureauplekken wordt drastisch gereduceerd. Eind 2015 moeten de plannen zijn gerealiseerd.

Concentratie

De verschillende bedrijfsonderdelen van ASR Nederland zijn nu in 15 gebouwen op 11 locaties in Nederland gevestigd. De activiteiten zullen - met uitzondering van die van Ardanta in Enschede en de Europeesche in Amsterdam - worden geconcentreerd op één nader te bepalen locatie in de regio Utrecht. Het staat nog niet vast of dit de huidige locatie van het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht wordt. Het bestaande pand is onvoldoende ingericht op de nieuwe plannen. De komende tijd wordt nader onderzocht wat de beste optie is: renovatie van het betreffende pand of nieuwbouw elders. Daarbij zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. Deze keuze zal niet voor eind 2010 zijn gemaakt.
 
Het betreft een voorgenomen besluit waarover de ondernemingsraad en de vakbonden zijn  geïnformeerd en dat voor advies zal worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.
 
Aanleiding
Deze plannen passen in het eerder bekendgemaakte streven van ASR Nederland om als één bedrijf te opereren, de cultuur klantgerichter te maken, een aantal backoffice-activiteiten te centraliseren, over de gehele linie de efficiency te verbeteren en de kosten substantieel te verlagen. Zo zijn de huidige centrale backoffices nu verdeeld over vier locaties te weten Utrecht, Rotterdam, Amersfoort en Woudsend. Een deel van de ICT-ondersteuning is in Woerden gehuisvest. Deze spreiding zorgt voor extra kosten en doet af aan de effectiviteit van de samenwerking.
 
Bovendien is de huidige huisvesting zowel qua omvang als qua inrichting aan herziening toe. Door de geleidelijke
teruggang van de personele bezetting in de afgelopen jaren en de ontvlechting uit Fortis, is de huisvesting te royaal geworden. De huidige panden hebben een overcapaciteit van meer dan 1000 bureauplekken. Gegeven de eerdere aankondiging dat het aantal fte's in de komende jaren zal worden verminderd, zou bij ongewijzigd beleid de overcapaciteit verder toenemen.
 
Om in te kunnen spelen op de eisen die aan moderne, inspirerende huisvesting worden gesteld behoeft de inrichting van de meeste panden ingrijpende aanpassing. Zij zijn niet berekend op "het nieuwe werken", dat uitgaat van parttime bezetting, flexibel werken en aangepast beleid met betrekking tot thuiswerken.
 
Fasering
De komende periode zal het aantal bureauplekken fasegewijs worden verminderd. Dat betekent ook dat fasegewijs de betreffende panden zullen worden gesloten. Hiervoor wordt de volgende planning aangehouden:
 
30-09-2009 : Vertrek uit pand Woerden, verhuizing naar Archimedeslaan 10 Utrecht
31-01-2010 : Vertrek uit pand Odijk, verhuizing naar Archimedeslaan 10 Utrecht
Uiterlijk 31-12-2010 : Vertrek uit Mondriaanpand Amersfoort
Uiterlijk 31-08-2011 : Vertrek uit pand Archimedeslaan 61 Utrecht
Uiterlijk 30-11-2011 : Vertrek uit pand Hoofddorp 
Uiterlijk 31-12-2011 : Vertrek uit pand Archimedeslaan 6 Utrecht
Uiterlijk 31-12-2012 : Vertrek uit pand Woudsend
Uiterlijk 31-12-2012 : Vertrek uit pand Rotterdam. Vanaf nu verhuur van leegstaande verdiepingen
Uiterlijk 31-12-2015 : Vertrek uit panden Zeist, Stadsring Amersfoort, Pythagoraslaan Utrecht en Houten en concentratie naar toekomstig pand in de regio Utrecht.
 
Toelichting Jos Baeten
Jos Baeten, voorzitter van de Hoofddirectie van ASR Nederland, licht het besluit toe : " Met dit besluit illustreren wij de koers die wij eerder al zijn ingeslagen : één bedrijf, actief onder meerdere merken, met een gemeenschappelijke inspirerende, klantgerichte cultuur dat werkt op basis van een substantieel lager kostenniveau. 
Wij realiseren ons dat voor een fors deel van onze medewerkers dit een ingrijpend besluit is, dat emotie zal oproepen. Het kan betekenen dat de vertrouwde werkplek vervalt en dat zij in een nieuwe omgeving en mogelijk met meer reistijd komen te werken. 
Wij denken dat de stap naar concentratie noodzakelijk is in de ontwikkeling van ons bedrijf gericht op de toekomst. Dat is ook in het belang van onze medewerkers. De komende tijd zullen wij de dialoog met onze medewerkers hebben om onze argumenten nader toe te lichten en over de consequenties te praten. "
 
Enkele relevante feiten op een rij
• ASR Nederland en haar merken zijn gehuisvest in 15 gebouwen op 11 locaties in Nederland.
• Bij ASR Nederland werken ca 6000 medewerkers. Omgerekend naar fte's bedraagt het aantal medewerkers ruim 4500.
• Het aantal beschikbare bureauplekken in de huidige panden bedraagt (na de ontvlechting uit Fortis) 7100 
• De bezettingsgraad van de panden bedraagt gemiddeld 70 %
• Van de medewerkers die door de besluiten worden geraakt, woont 50 % in Utrecht of directe omgeving, inclusief Amersfoort.
• 80 % Van de betrokken medewerkers wonen dichterbij Utrecht dan bij Rotterdam.
• Bij Ardanta werken ruim 100 medewerkers en bij de Europeesche ruim 180.