Utrecht,
31
mei
2017
|
13:24
Europe/Amsterdam

a.s.r. aandeelhouders keuren alle voorgestelde besluiten goed

Samenvatting

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben op de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en het slotdividend over 2016 van € 1,27 per gewoon aandeel. Het dividend wordt op 7 juni 2017 volledig in contanten betaalbaar gesteld.

Overige besluiten van de AVA

De AVA heeft voorts de volgende besluiten genomen:

  • De aandeelhouders hebben het voorstel goedgekeurd om drie miljoen aandelen in te trekken die op 13 januari 2017 door a.s.r. zijn ingekocht. Hierdoor wordt het geplaatste aandelenkapitaal verminderd van 150 naar 147 miljoen aandelen.
  • De aandeelhouders hebben ermee ingestemd om decharge te verlenen aan ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn of haar taakuitoefening in het boekjaar 2016.
  • De aandeelhouders hebben ook de voorstellen goedgekeurd om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht te verlengen.
  • Daarnaast hebben de aandeelhouders de Raad van Bestuur de bevoegdheid gegeven tot de verkrijging van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders

Op de AVA was in totaal 81,46% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal aanwezig in persoon dan wel vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemmingen wordt op 1 juni 2017 na kantooruren per agendapunt bekendgemaakt op onze website www.asrnl.com/investor-relations/shareholders/general-meeting.